Общи правила за ползване на форумите (20.06.2012)

Съобщения от администраторите

Moderator: Глобални Модератори

Locked
User avatar
Yordan Yordanov
Администратор
Posts: 525
Joined: 18 Jul 2004, 23:28
Skype: sezalski
Location: София - Запад
Contact:

Общи правила за ползване на форумите (20.06.2012)

Post by Yordan Yordanov » 20 Jun 2012, 15:29

Общи правила за ползване на форумите на Технически Университет – София

Секция I. Права и задължения на потребителите

(1). Форумите на ТУ – София могат да се ползват както от анонимни, така и от регистрирани потребители. Не се прави разграничение между студенти/служители на ТУ – София и други потребители.

(2). Анонимните потребители имат достъп само за четене в някои от форумите.

(3). Регистрираните потребители разполагат с някои привилегии като например: право на публикуване на теми и мнения, система за лични съобщения, личен профил и настройки. За придобиване статус на регистриран, потребителят предоставя своя e-mail адрес и активира регистрацията си през връзка, изпратена на него. Всеки потребител има право само на една регистрация (един профил). В случай, че по преценка на администратор/модератор се установи, че дадено лице използва повече от един профил, всички профили, свързани с това лице може да бъдат деактивирани.

(4). Както анонимните, така и регистрираните потребители може да имат ограничения по отношение достъпността на определени форуми в зависимост от тяхното местоположение. Критерият за определяне на тези ограничения е достъп до форумите в рамките на IP адресното пространство на Технически Университет-София и достъп извън това адресно пространство. Форумите, които са обект на тези ограничения, са описани в точка I.5.

(5). Определени форуми може да съдържат информация, която е конфиденциална и/или трябва да бъде достъпна само от IP адресното пространство на Технически Университет-София и само от регистрирани потребители. Тези форуми са:

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА ТУ-СОФИЯ
ПРОБЛЕМИ НА ТУ-СОФИЯ


(6). Забранява се публикуването на реклама и извършване на рекламна дейност.

(7). Не се допускат теми, свързани с измама при провеждане на изпити: търсене, продажба, заемане и отдаване под наем на технически средства за преписване и подсказване както и търсене и предлагане на заместници за явяване на изпит.

(8). Официалният език на форумите е българският. Мнения на друг език няма да се приемат, освен ако се публикува справка с техническа литература на чужд език.

(9). Мненията във форумите задължително се публикуват на кирилица. Потребителите, които не спазват това правило рискуват темите/мненията им да бъдат изтрити от модератор. При системното му нарушаване има риск временно или постоянно да бъде преустановен достъпът на потребителя до форумите.

(10). Потребителите са длъжни да спазват добрия тон и език в дискусиите. Не се приемат теми/постове, съдържащи: неприличен, груб, вулгарен, заплашителен език, дискриминация на основата на пол, раса, вероизповедание, етническа принадлежост, сексуална ориентация и всякакъв друг вид материали, нарушаващ законите на Република България и/или накърняващ личното достойнство на потребителите както и преподавателите и служителите на ТУ - София.

(11). Заглавието на темата трябва да е формулирано така, че да носи полезна информация за съдържанието ѝ с цел да се улесни търсенето из форумите в случай, че се наложи да се намери информация в нея. Заглавия като "Въпрос", "Проблем", "Информация" или други твърде абстрактни такива може да доведат до затваряне на темата.

(12). На никой потребител не може да бъде търсена отговорност за публикациите си в тези форуми без те да носят смисъла на електронно изявление (по смисъла на закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)), но наличието на такива материали може да доведе до прекратяване на достъпа от профила/IP адреса/e-mail адреса на потребителя, публикувал съдържанието до форумите на ТУ – София със или без предупреждение.

(13). Всяка тема и мнение трябва да отговаря на съдържанието на форума, в който е публикувано. В противен случай може да бъде премахнато от администратора или преместено съгласно тематиката на съобщението.Секция II. Функции, права и задължения на модератор и администратор


(1). Модераторът се назначава от администратора и има статут на специален потребител. Като такъв той се задължава да спазва правилата в секция I като има и допълнително следните функции:

  • • следи за спазване на правилата в секция I;
    • отговаря за поддръжката на приличния вид на форумите;
    • редактира или изтрива теми и/или мнения, нарушаващи правилата в секция I;
    • отправя забележки към потребителите и им припомня правилата в секция I;
    • номинира потребители пред администратора за изгонване от форумите.


(2). Администраторът има статут на потребител, модератор и администратор. Ако в някой форум няма назначен модератор, функциите му се изпълняват от администратора. Администраторът трябва да бъде търсен само в случаи, в които проблемът не може да бъде разрешен с намеса на модератора.

(3). При нарушаване на правила I.6, I.7, I.8, I.9, I.10 и/или I.11 потребителите може да бъде предупреждавани от администратора чрез система за предупреждения. Ако даден потребител бъде предупреден три пъти, администраторът може да му наложи временна или постоянна забрана за достъп до форумите. В случай на явна злоупотреба (спам, флууд (наводняване с нарушаващи правилата теми и мнения за кратко време) или отявлена реклама), администраторът може да наложи моментална забрана за достъп без предупреждение.

(4). Администраторът и модераторите обслужват форумите, отделяйки от личното си свободно време и това не ги обвързва със задължението да бъдат постоянно на разположение.

(5). Всяко мнение във форумите изразява личната позиция на потребителя, който го е публикувал. При никакви обстоятелства модераторите и администраторите на тези форуми не отговарят за съдържанието, публикувано от потребителите.

(6). Връзка с администратора и модератора:

Администраторът и модераторът са достъпни на електронен пощенски адрес (заместете “[at]“ с “@“ и “[dot]” с “.”):

Администратор – admin[at]tu-sofia[dot]bg
Модератор – yordan[dot]yordanov[at]fdiba[dot]tu-sofia[dot]bg


Секция III. Заключителни разпоредби(1). Всички теми и мнения, публикувани във форумите, се пазят до 2 години от датата на тяхното въвеждане в системата.
(2). Тези правила са приети от заседание на Ректорски съвет на 18.06.2012г.


Регистрирайки се в тази форум система, Вие се съгласявате да спазвате всички горепосочени условия и правила. Последните могат по всяко време да бъдат изменяни и допълвани, за което потребителите ще бъдат уведомявани своевременно.

Locked