Професионални стажове от АИЕСЕК със стипендии от Еразъм

Форум на най-голямата международна неправителствена студентска организация, която дава възможност на младите хора да развият лидерски потенциал и практически умения в областта на маркетинга, мениджмънта, финансите и човешките ресурси.

Moderator: Глобални Модератори

Post Reply
Adikova
Posts: 5
Joined: 20 Nov 2009, 21:37

Професионални стажове от АИЕСЕК със стипендии от Еразъм

Post by Adikova » 15 Dec 2009, 12:18

Всеки студент от Техническия Университет има възможност да замине на Професионален стаж през пролетта и лятото на 2010 година и да получава стипендия от Еразъм по време на престоя си в чужбина.

AIESEC предлага следните видове стаж:

Социални – представляват работа по обществено значими проекти акцентиращи върху екология, човешки права, междукултурни различия. При тези стажове не се получава заплащане, но се осигурява издръжката на стажанта. Подходящи за студенти първи или втори курс. Имат максимална продължителност 4 месеца.

Технически - в сферата на IT технологиите-програмиране, разработка на уеб приложения, управление на мрежи и бази данни и др. Студентът работи в компания и получава средната за страната работна заплата. Имат продължителност от 6 месеца нагоре. Подходящи са за студенти трети и четвърти курс, както и за магистри.

За всеки от изброените по-горе стажове студентите ще могат да кандидатсват за стипендии от Еразъм. Стипендиите се изплащат месечно. Условията, при които можете да получавате такива стипендии са следните:

 Кандидатът за стипендия трябва да има студентски права;
 Кандидатът трябва да бъде приет на стаж в страна от ЕС+Турция, Хърватска и Македония;
 Стажът да е с продължителност поне 3 месеца;

За повече информация пишете на: sofia.tu@aiesec.net
www.tu.aiesec.bg


Post Reply