Стажове

Форум на най-голямата международна неправителствена студентска организация, която дава възможност на младите хора да развият лидерски потенциал и практически умения в областта на маркетинга, мениджмънта, финансите и човешките ресурси.

Moderator: Глобални Модератори

Post Reply
Adikova
Posts: 5
Joined: 20 Nov 2009, 21:37

Стажове

Post by Adikova » 24 Nov 2009, 17:08

AIESEC дава възможността за на студенти от България да заминат на професионален стаж в чужбина. Има четири основни вида стажове:

-Технически стажове (професионално с разработка на софтуер, разработване и поддръжка на уеб приложения, програмиране, управление на мрежи и бази данни)

-Мениджмънт стажове (работа в компания или неправителствена организация в сферата на финанси, счетоводство, човешки ресурси, маркетинг, бизнес администрация и др.)

-Образователни стажове (преподаването на чужд език, или с преподаване на друг предмет на чужд език в образователни заведения и университети.)

-Социални стажове ( работа по обществено значими проекти в области като екология, културни различия и междукултурно разбирателство)

За повече информация: http://tu.aiesec.bg/index.php?option=co ... &Itemid=61

Post Reply