спешно задачи по термодинамика

Специализиран форум на катедра "Хидроаеродинамика и хидравлични машини"
Post Reply
anitogb
Posts: 5
Joined: 29 Jan 2012, 17:40
Skype: anichka949

спешно задачи по термодинамика

Post by anitogb » 29 Nov 2012, 23:28

зад 1'
да се намери специфичния обем ,енталпията,ентропията,вътрешна енергия на плажна пара при p=0,5 bar i 1-x=10 %

формулите са vx=cпецифичен обем при паросъдържание x vx=vf+x(vg-vf)
вътрешна енергия е същата само ,че вместо v -u, за енталпия с h и за ентропия с s, обаче трябват стойностите за vf,vg,uf,ug,hg,hf,sf,sg -които се вземат от таблица за водна пара ама в учебника ги няма.

задача 2
пара при налягане p=66 bar. има специфичен обем vx=0.04675 m na 3kg ,да се намери температурата ,енталпията.ентропията на парата.

това е ще съм много благодарна ако някой ми помогне .

Post Reply