Въпрос за Изравнително обучение и Магистратура - КСИ?

Теми и въпроси свързани с магистратурите в ТУ-София

Moderator: Глобални Модератори

Post Reply
peter
Posts: 1
Joined: 09 Jul 2014, 03:35

Въпрос за Изравнително обучение и Магистратура - КСИ?

Post by peter » 09 Jul 2014, 04:06

Въпроса ми е следния прегледах плановете учебните във http://www.tu-sofia.bg/index.html.
Видях че, в моя случай 1 година изравнително обучение по Компютърно и софтуерно инжинерство + 1,5 години магистратура.
Имам въпрос, от къде да разбера какво се учи по всеки един от предметите, които са в изравнителното обучение и магистратурата, защото зададени така, не ми говорят относно, какво ще изучавам с много малки изключения.
Изравнителното обучение включва следните предмети:
1. Програмиране с използване на компютри
2. Цифрова схемотехника
3. Програмни езици
4. Операционни системи
5. Паралелно програмиране
6. Компютърни мрежи
7. Програмни среди
8. Синтез и анализ на алгоритми
9. Анализ и синтез на логически схеми
10. Бази данни
11.Компютърни архитектури
12.Високопроизводителни компютърни системи

? Магистратура КСИ - съдържаща, следните предмети:
1. Компютърно зрение
2. Програмиране за интернет
3. Интерфейс на естествен език
4. Облачни изчисления и GRID
5. Метаевристика
6. Проектиране на свърголеми интегрални схеми
7. UML обектно-ориентирано програмиране
8. Мениджмънт на информационните системи
9. Информационни технологии за бизнес мениджмънт
10. Методи и средства за въвеждане и извеждане на визуални изображения
11. Измерване и диагностика на електронни системи
12. Технология на електронния бизнес
13. Съвременни java технологии
14. SQL и мрежови технологии за достъп
15. Мобилни и стационарни комуникационни системи
16. Развитие на Линукс приложения
17. Мрежова информационна сигурност

Търсих из сайта и на ТУ-София, някое PDF, с надеждата , че ще има описано за всяка една специалност какво се изучава по предметите, подобно на други университети, в които търсех магистърски програми, но уви не намерих.
От друго професионално направление съм, затова питам какво се учи по отделните предмети.


Post Reply