Въпрос относно съответствие на направления и балообразуване.

Теми и въпроси свързани с магистратурите в ТУ-София

Moderator: Глобални Модератори

Post Reply
User avatar
Kikikiki
Posts: 19
Joined: 12 Jul 2010, 18:02
Skype: pezzz_kb
Location: София

Въпрос относно съответствие на направления и балообразуване.

Post by Kikikiki » 29 Jan 2013, 16:23

Здравейте, видях има нова магистърска програма във ФКСУ - КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“

за образователно-квалификационна степен „магистър“
по специалност „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“
от професионално направление: 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“
за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и/или „магистър“
по специалности от професионални направления
5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ и
5.3. „Комуникационна и компютърна техника

Което ме навежда на мисълта, че не трябва да се минава изравнителен курс за завършилите бакалавър по направление 5.2. Това така ли е и ако да, къде мога да получа информация за балообразуването.
ФА 3 курс

adi
Posts: 210
Joined: 21 Nov 2002, 11:11

Re: Въпрос относно съответствие на направления и балообразув

Post by adi » 30 Jan 2013, 08:59

Правилно си разбрал! За направленията 5.3 и 5.2 НЕ се изисква да се минава през изравнително обучение т.е. записваш директно магистратура (1.5 г. ) Но, искам да ти обърна внимание , че тази магистърска програма е САМО В ПЛАТЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (около 850.00 лв на семестър). Относно балообразуването обърни се към катедра "Програмиране и компютърни технологии", ФКСУ, бл.2, секретар - Стефанка Станкова, тел. 2078, каб. 2300Б, ръководител катедра е доц. Мариана Горанова.

User avatar
Kikikiki
Posts: 19
Joined: 12 Jul 2010, 18:02
Skype: pezzz_kb
Location: София

Re: Въпрос относно съответствие на направления и балообразув

Post by Kikikiki » 30 Jan 2013, 10:31

Благодаря за отговора, а за платена форма на обучение класиране има ли?
ФА 3 курс

adi
Posts: 210
Joined: 21 Nov 2002, 11:11

Re: Въпрос относно съответствие на направления и балообразув

Post by adi » 30 Jan 2013, 10:38

Да, има класиране. Задължително успех -добър 4 (ЗВО) и вече има и доп. условия, но това е по решение на съответната катедра и факултет и там на място ще ги разбереш! Тези доп. условия са различни за различните факултети!

adi
Posts: 210
Joined: 21 Nov 2002, 11:11

Re: Въпрос относно съответствие на направления и балообразув

Post by adi » 30 Jan 2013, 11:41

Kikikiki... успехът , който трябва да имаш задължително за платена форма на обучение е "добър", което значи min. 3.50.... Това е последното изменение на ЗВО, стария вариант беше добър (4)... имай го предвид.....

User avatar
Kikikiki
Posts: 19
Joined: 12 Jul 2010, 18:02
Skype: pezzz_kb
Location: София

Re: Въпрос относно съответствие на направления и балообразув

Post by Kikikiki » 30 Jan 2013, 14:50

Благодаря ти, остава да видим дали ще остана в БГ :)
ФА 3 курс

Anabia159
Posts: 1
Joined: 25 Oct 2014, 07:38
Skype: aaaaaa

Re: Въпрос относно съответствие на направления и балообразув

Post by Anabia159 » 25 Oct 2014, 07:49

Цитат от страницата на факултета:
За обучение в ОКС „магистър” и ОКС "магистър" - изравнително обучение се приемат документите на завършили, чиито среден успех е не по-малък от добър 4.00. Средният успех се формира като средноаритметично от средния успех от следването и оценката (оценките) от дипломната защита или държавния изпит.

Като изключим ограничението за минималния успех както и бакалавърската ти специалност да спада в някоя от изредените от теб групи (а те покриват на практика почти всички съществеуващи направления) няма абсолютно никакви пречки пред това да те вземат в изравнителното.
We are the leading the world in providing best itil gre and Columbia University prep solutions. Our incredible offers for wiki pedia and Face book gedare accessible at reasonable prices; our You tube ged is very rare in IT world.

Post Reply