Прекъсване

Теми и въпроси за обсъждане в студентския съвет

Moderator: Глобални Модератори

Post Reply
kerkezeto
Posts: 2
Joined: 08 Nov 2012, 18:39

Прекъсване

Post by kerkezeto » 08 Nov 2012, 18:40

Интересува ме какво трябва да се случи за да прекъсна? Да не си платя зимната такса примерно? Или да имам много изпити?

student91
Posts: 67
Joined: 20 Aug 2012, 19:06

Re: Прекъсване

Post by student91 » 08 Nov 2012, 23:26

И двете причини са основателни.

User avatar
kcb
Posts: 15
Joined: 27 Jun 2008, 01:11

Re: Прекъсване

Post by kcb » 09 Nov 2012, 16:01

цитирам ПУД на ТУ:
Чл. 99. (1) За срок от една учебна година прекъсват обучението си студентите, които:
1. Не са платили дължимата семестриална такса за обучение в срок.
2. Не са получили заверка на семестъра.
3. Не са положили до края на учебната година успешно необходимите изпити.
(2) През целия курс на следване се допуска само едно прекъсване по предходната алинея.
(3) Прекъсналите студенти са задължени да положат всички невзети изпити по предвидения в чл. 97, ал. 2 ред, за да продължат обучението си.
(4) Прекъсналите студенти и студентите с неположени изпити от предходната година са задължени да полагат изпитите си при преподавателя, водил обучението им. Ако това е невъзможно, ръководителят на катедрата определя друг екзаминатор, като информира писмено декана
BEST Career - ключът към твоята успешна кариера!
Image

kerkezeto
Posts: 2
Joined: 08 Nov 2012, 18:39

Re: Прекъсване

Post by kerkezeto » 14 Nov 2012, 11:15

Благодаря. А необходимо ли е да напусна общежитието си, след като не заверя зимен семестър или мога да го ползвам до края на годината? И мога ли да запиша отново същият 3ти (зимен) семестър догодина без усложнения?

User avatar
posles
Posts: 22
Joined: 20 Jan 2014, 11:29

Re: Прекъсване

Post by posles » 03 Feb 2014, 14:39

интересува ме същия въпрос и за да не задавам нова тема ще питам тук , успя ли следващата година да продължиш да учиш там

chefa
Отдел "СОС"
Posts: 382
Joined: 16 Jul 2013, 07:33

Re: Прекъсване

Post by chefa » 04 Feb 2014, 09:02

Общежитието ще трябва да напуснете веднага.

galinov
Posts: 2
Joined: 10 Jan 2014, 18:48

Re: Прекъсване

Post by galinov » 06 Feb 2014, 21:15

Дано да не се налага :)

chefa
Отдел "СОС"
Posts: 382
Joined: 16 Jul 2013, 07:33

Re: Прекъсване

Post by chefa » 09 Feb 2014, 16:59

За всеки прекъснал студент се издава заповед от канцеларията на факултета и се представя в Финансов отдел и Студентски общежития.
Финансов отдел спират медицинското осигуряване в НОИ , а СОС отстраняват студента от общежитие до момента в които той възстанови права.
Това се прави, защото отстранения колега вече няма студентски права.

User avatar
posles
Posts: 22
Joined: 20 Jan 2014, 11:29

Re: Прекъсване

Post by posles » 10 Feb 2014, 18:06

А ако реши да се премести от редовно обучение на задочно , пак ли процедурата е такава

chefa
Отдел "СОС"
Posts: 382
Joined: 16 Jul 2013, 07:33

Re: Прекъсване

Post by chefa » 11 Feb 2014, 10:39

Задочно обучение имат право на общежитие само по време на очните занятия и при свободни места .

Post Reply