Продавам учебници

Moderator: Глобални Модератори

Post Reply
geniivanova
Posts: 3
Joined: 09 Aug 2018, 14:54

Продавам учебници

Post by geniivanova » 13 Aug 2018, 14:34

Продавам учебници за Машиностроителен факултет и ФКСТ

1.Електрически измервания,автори Б.Матраков, Н.Колев, Лазаров,1999г.
2.Ръководство по лабораторни упражнения по електрически измервания, част 1, автори Н.Гуров, Д.Държанов, А.Еленков, И.Калчев, 2006г
3.Ръководство по лабораторни упражнения по електрически измервания, част 2,автори Н.Гуров,С.Дичев,И.Коджабашев,2006г
4.Ръководство за курсова работа по теоретична електротехника с Матлаб,автори Т.Червенкова,А.червенков,2005г
5.Електротехника, автори Л.Ананиев,М.Чаушев,1988г
6.Теоретична електротехника,част 1,автори К.Брандиски, Ж.Георгиев, В.Младенов,2004г
7.Ръководство за решаване на задачи по теоретична електротехника с Писи пайс,автори К.брандиски,В.Младенов,С.Петракиева,2012г
8.Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника, автори К.Брандиски,В.Младенов,С.Петракиева,2010
9.Ръководство за семинарни упражнения по теоретична електротехника,част 1,автори К.Брандиски,В.Младенов,С.Петракиева 2004Г
10.Ръководство за семинарни упражнения по теоретична електротехника,част 2,автори К.Брандиски,В.Младенов,С.Петракиева, 2004г.
11.Обща Химия,автори Х.Петров,М.Енчева,1999г
12.Ръководство за лабораторни упражнения по Химия,автори Р.Бошнакова,Л.Пиндева,И.Марчева,Б.Цанева,2009г
13.Химия на конструкционните и експлоатационните материали, автори М.Велева,Д.Стойчев,П.Копчев,К.Обрешков,1999г
14.Сборник-тестови въпроси и задачи по физика,част 1,автори Е.Халова,Р.Кобиларов,С.Николов,2006г
15.Ръководство за самоподготовка по Физика,2 част, автори И.Минков, В.Михайлова,Й.Йорданов,2012г
16.Обща теория на пазарното стопанство-МикроИкономика с тестове и задачи,автори Т.Спасов,П.Пашов,2002г
17.Обща теория на пазарното стопанство-МакроИкономика с тестове и задачи,автори Т.Спасов,П.Пашов,2002г
18.Паскал,автор Сам Абълроус,2000г
19.Основи на инженерното проектиране,автори Н.Ганева,М.Лепаров, Г.Станчев,2010г.
20.Основи на Инженерното проектиране,автори М.Лепаров,М.Вичева, М.Георгиев,2011г
21.Юникс Системно програмиране-автор Лилян Николов, Сиела
22.Джава - автор Д-р Бари Бърд, издателство Алекс Софт
23.Техническо чертане и стандартизация,Техника,1987г,автор Маркс Попов
24.Курс по теоретична механика-Динамика, 2 издание,автори проф Писарев,доц. Парасков,Техника,1988г.-ксерокопие
25.Ръководство за конструктивни упражнения по машинни елементи, автори:доц.Н.Николов, доц. Г.Димчев, доц. К.Арнаудов, 1992 г
26.Съпромат-методични указания и протоколи за лабораторни упражнения-2009г.
27.Методично ръководство за решаване на задачи по теоретична механика-част 2- Динамика, ксерокопие,автори: проф.Ст.Бъчваров, инж.Джонджоров, проф. Б. Чешанков, Техника, 1991г
28.Механика на флуидите-лекции, ксерокопие
29.Машинни елементи- 2 част-упражнения, ксерокопие
30.Усилватели на електрически сигнали, автор Г. Цикин,1972г
31.Металознание, автор акад. А. Балевски,1972г
32.Технология на автоматизираното производство-автор Й.Петрова,1993г
33.Технология на машиностроителните материали, автор Л.Калев
34.Материалознание, автор Д. Бучков,Техника, 2002г
35.Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание, автори В.Анчев,В.Тошков,Л.Василева
36.Теория на механизмите и машините, автори Вригазов,М.Милков, С.Павлов
37.Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения, автори Алексиев,К.Крумов,Л.Вичев
38.Промишлени роботи,роботизиращи технологични модули и системи,част 2,автори Д.Чакърски,Т.Вакарелска, В.Станков-ТУ София 2003
39.Автоматизиращи устройства,част 1-ръководство за курсово проектиране, автори Д.Чакърски, Т. Вакарелска,ТУ София,2004
40.Автоматизиращи устройства,част 2-ръководство за лабораторни упражнения, автори Д.Чакърски, Т. Вакарелска,ТУ София,2006г
41.Поддържане,ремонти,модернизация на металорежещите машини, автор Г. Попов,ТУ София,2003
42.Техника и технология на заваряването, автори Н.Лолов,Л.Каменова, П.Пенчев,Техника,2007г
43.Рязане на материалите,проф.И.Андонов,2001г
44.Металорежещи машини с ЦПУ,автори Л.Караколов, В.Данчева,Н.Иванов,1993г
45.Съпротивление на материалите в примери и задачи,автори: Ленин Лазов,Г.Стойчев,2008г
46.Таблици по Съпромат,автори:Ленин Лазов, Г.Стойчев, В.Василев,2007г
47.Машинни елементи,автори Л.Лефтеров,И.Димитров,П.Йорданов, Е.Ганчев,1994
48.Електрозадвижване и автоматизация на подемно-транспортни и строителни машини,автор Св.Йсрданов,1978г.
49.Металорежещи машини и инструменти,автори Сашо Гергов,А.Диков, 2005г
50.Основи на физиката- 1 и 2 част, автор Ваня Михайлова,2005
51.Механика на флуидите, автор В.Маджирски,1991г
52.Таблици и формули по Съпромат,автори Д.Димов, Д.Христов, В.Веселинов,З.Санкев
53.Автоматизация на производствените механизми, автор проф.Св.Йорданов,К.Кутрянски,2001г
54.Механика на флуидите,автори В.Любенов,Г.Генчев,И.Антонов, Т.Чакъров,1998г
55.Металорежещи машини,част 2-конструиране и пресмятане,автор Г.Попов,2002г.
56.Технология на машиностроенето,част 2,автори Ст.Пашов, П.Хаджийски,1993
57.Съпротивление на материалите,Л.Лазов,2002
58.Машинни елементи,автори Г.Димчев,П.Панайотов,2006
59.Математически методи за оптимизация,автор Мария Славкова,2000г.
60.Промишлени роботи,роботизирани технологични модули и системи,автори Д.Чакърски,Т.Вакарелска,В.Станков,2003
61.Технология на машиностроенето,част 2,автор Петър Хаджийски, 2005г.
62.Основи на автоматизацията,роботизацията и ГАПС, автори В.Гановски,Д.Дамянов,1994г.
63.Комплексна автоматизация на дискретното производство, автори проф.В.Гановски,Чакърски
64.Сборник от задачи по Съпромат,автори Л.Умански,1966г.
Цени по договаряне/евтино/
Телефон: 0886621431 Васка

geniivanova
Posts: 3
Joined: 09 Aug 2018, 14:54

Re: Продавам учебници

Post by geniivanova » 15 Aug 2018, 16:27

Продадени.

geniivanova
Posts: 3
Joined: 09 Aug 2018, 14:54

Re: Продавам учебници

Post by geniivanova » 15 Aug 2018, 16:27

Продадени.

AnEv
Posts: 1
Joined: 23 Jul 2018, 20:54
Skype: 359892316466

Re: Продавам учебници

Post by AnEv » 07 Sep 2018, 13:04

Здравейте,

имам налични следните учебници и ръководства за 1 и 2 курс в ТУ (специалността е Компютърни системи, но тъй като предметите в 1 курс са базови, смятам, че се застъпват и с тези от други специалности :)


Техническо документиране:
Техническо документиране (Н. Ганева, М. Лепаров, Г. Станчев) - 3 бр., подарък включени чертежи

Математика:
Задачи за упражнения по Висша математика 1 (доц. д-р Марин Маринов)

Задачи за упражнения по Висша математика 2 (доц. д-р Марин Маринов)

Математически анализ Методическо ръководство с над 700 решени примери и над 200 задачи по висша математика 1 и 2
(Иван Трендафилов, Димитринка Владева)

Справочник по Висша математика 1 част (доц. д-р Людмил Каранджулов)

Сборник задачи по висша математика - Модул 4 Обикновени и частни диференциални уравнения (Любомир Петров, Донка Боева)

Сборник задачи по висша математика - Модул 5 Многократни интервали. Приложения на анализа в геометрията (Любомир Петров, Донка Боева)

Линейна Алгебра и Аналитична Геометрия (Борислав Доневски, Любомир Петров, Георги Бижев)

Математически Анализ 1 (Николай Шополов, Емил Бончев)

Физика:
Физика Част 1 (Никола Илков, Серафим Николов) - 2 броя

Физика Лабораторен Практикум (Никола Илков, Лъчезар Длъгников) - 2 бр

Електротехника:
Ръководство за лабораторни упражнения по Електрически измервания (Ив. Иванов, Ив. Калчев, Ив. Коджабашев ...)

Технологичен Практикум (Петър Динев)

Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника (К. Брандиски, С. Владов, К. Иванов) - 2бр

Ръководство за семинарни упражнения по Теоретична електротехника Част 1 (К. Брандиски, С. Владов, Ж. Георгиев)

Химия:
Обща Химия (проф. д-р инж. Христо Б. Петров, доц. Милка Ал. Енчева) - 2 бр.

Ръководство за лабораторни упражнения по химия (Екатерина Добрева, Димитър Ненов)

Материалознание
Ръководство за лабораторни упражнения по Материалознание (В. Анчев, в. Тошков, Л. Василева)Телефон 089 231 6466
Ани

Post Reply