Продавам учебници и ръководства

Moderator: Глобални Модератори

Post Reply
el_randeva
Posts: 3
Joined: 25 Oct 2011, 21:43

Продавам учебници и ръководства

Post by el_randeva » 01 Mar 2018, 14:26

Здравейте, продавам следните учебници:
1. Основи на конструирането и CAD – Издателство „Софтрейд“, проф. Д.т.н. инж. Бранимир Сандалски, доц. Д-р инж. Петър Горанов, доц. Д-р инж. Георги Динев, доц. Д-р инж. Ирена Николова – 9лв.
2. Материалознание техника и технология (Том II: Технологични процеси и обработваемост) – Второ подобрено издание София, 2008г., проф. д.т.н. Александър Николов Желев – 10лв.
3. Математически анализ (Математически анализ с над 700 решени примери и 2000 задачи по висша математика 1 и 2 – Издателство Кинг, Иван Трендафилов и Димитринка Владева – 8лв.
4. Учебно пособие по приложна механика на флуидите – Издателство на технически университет – София, 2012г., проф.днт инж. Иван Славейков Антонов, доц. Д-р инж. Ангел Костадинов Терзиев – 6лв.
5. Ръководство за лабораторни упражнения по Химия – Издателство технически университет - София, 2010г., доц. д-р инж. Ангелина Попова, Р. Бошнакова и др. – 3лв.
6. Сигнали и системи ръководство за лабораторни упражнения – Издателство Нови Знания, София 2009г., Веска Георгиева – 4лв.
7. Основи на физиката част II – Издателство Булвест 2000, София, 2010г., Максим Максимов – 4лв.
8. Основи на физиката част I – Издателство Булвест 2000, София, 2010г., Максим Максимов – 4лв.
9. Авиационна Метеорология – Издателство на Технически университет София, Васил Андреев – 7лв.
10. Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания Част I – Издателство на технически унверситет София, 2012г., гл. Ас. Николай Гуров, Д.Държанова, А. Еленков и др. – 3лв.
11. Аналогова и цифрова схемотехника – Издателство на технически университет София,2011г., проф. д-р инж. Георги Славчев Михов, доц. д-р инж. Ивайло Миланов Пандиев – 6лв.
12. Дванадесет изпитни теста по механика – Издателство на технически университет, Б. Белниколовски, И. Кралов, В. Витлеемов и др. – 4лв.
13. Ръководство за лабораторни упражнения по Материалознание – Издателство Кинг, В. Анчев, В. Тошков, Л. Василева,Ж. Захаридова и др. – 6лв.
14. Електронни устройства – Издателство на технически университет София 2004г., - Ивайло Пандиев, Стефан Табаков – 4лв.
15. Ръководство за лабораторни упражнения по Теоретична електротехника – Издателство Кинг, К. Брандински, С. Владов, Ж. Георгиев и др. – 5лв.
16. Материалознание – Издателство Техника, Д. Бучков, М. Кънев – 14лв.
17. Ръководство за упражнения и курсова работа по основи на конструирането и CAD част 1 – Издателство Софттрейд, Б. Туджаров, Д. Колева, Е. Тодорова, М. Янчева – 5 лв.
18. Ръководство за упражнения и курсова работа по основи на конструирането и CAD част 2 – Издателство Софттрейд, И.Николова, М. Вичева, В. Пенчев, М. Янчева – 5 лв.
19. Автоматизация на управлението на въздушното движение част първа – Издателство на технически университет София, Пламен Петров – 7 лв.
Учебниците са в отлично състояние.
За контакт може да се свържете с мен на лични съобщения или на имейл - el_randeva@abv.bg

Post Reply