Подарявам лекции и продавам учебници и ръководства КСТ (КСИ)

Moderator: Глобални Модератори

Post Reply
User avatar
zaiche
Posts: 96
Joined: 01 Jul 2008, 10:02
Location: София

Подарявам лекции и продавам учебници и ръководства КСТ (КСИ)

Post by zaiche » 04 Jun 2014, 11:36

Здравейте,

Учебниците и ръководства продавам на половината цена от коричната. Запазени са. Изпращам снимки при необходимост.
Лекциите и упражнения подарявам.

1 курс:

Машинознание учебник авт. Проф. Гълъбов
Машинознание лекции Проф. Гълъбов
Физика 1 лекции доц. Копринков
Материалознание лекции доц. Пранчев
ВМ 2 лекции + сем. Упр. доц. Георгиева
ОИП лекции доц. Вичева
ОИП ръководство, оранжево (става за всички, само вариантите са разместени)
Физика 2 лекции + лаб.упр. + сем. Упр. доц. Копринков
Икономика лекции доц. Маринов
ВМ 1 лекции доц. Л. Петров
Химия лекции

2 курс:

ППЕ Ръководство за лаб. упр. по електронни елементи и интегрални микросхеми (преснимано) доц. Христов,Т. Василева
Бази данни лекции Х2 Д. Арнаудов
Сигнали и системи лекции доц. Георгиева
МПТ лекции доц. Моллов
АСЛС упражнения гл. ас. Григорова
ППЕ лекции + примерен изпит доц. Т. Василева
ВМ 3 лекции доц. Касчиева
ТЕ лекции + сем. Упр. доц. Петракиева
Електронни измервания лекции + лаб.упр. доц. Иванчева
ППЕ учебник (пресниман)
Електронни измервания Ръководство за лаб. Упр. Ив. Иванов
Електронни измервания лекции
МПТ Основи на МПТ Ал. Атанасов
Синтез и анализ на алгоритми учебник (пресниман) Стойчо Стойчев
АСЛС Ръководство за лаб. Упр. Л. Балканджиев
Бази данни учебник Д. Арнаудов, И. Нонинска
Сигнали и системи учебник Проф. Г. Ненов
Сигнали и системи ръководство за лаб. Упр Веска Георгиева
Сигнали и системи ръководство за лаб. Упр Димитър Димитров

3 курс:

ЦСхТ лекции доц. Маноилов
ЦСхТ Проектиране на цифрови устройства върху свръхголеми интегрални схеми с VHDL доц. Маноилов
Компютърна пеиферия лекции гл. ас. Недев
Криптография лекции доц. Нонинска
Криптография учебник доц. Нонинска
Криптография Криптографски методи за защита на информацията доц. Нонинска
Организация на компютри учебник (пресниман) доц. Егоров
Маркетинг помагало (принтирано) доц. Терзийска
Операционни системи учебник Л. Николов
Операционни системи Ръководство за упражнения и проект Л. Николов
Дискретни структури Решени примери доц. Петракиева
Експертни системи принтирани сайдове доц. Н. Николов

4 курс:

Техническа безопасност Ръководство за упражнения доц. Ив. Иванов
Компютърни мрежи лекции доц. Стоянов, доц. Найденов
Компютърен интелект лекции доц. Трифонов

Допълнително:

Сборник по математика Модул 5
Сборник по математика Модул 6
Теория на компютърното моделиране Р. Романски
Ръководство по компютърно моделиране за лабораторни упражнения и курсов проект Р. Романски

User avatar
zaiche
Posts: 96
Joined: 01 Jul 2008, 10:02
Location: София

Re: Подарявам лекции и продавам учебници и ръководства КСТ (

Post by zaiche » 11 Jun 2014, 10:31

Също така имам доста електронни материали 1-4курс.

Post Reply