ПРОДАВАМ УЧЕБНИЦИ

Moderator: Глобални Модератори

Post Reply
zlatgel
Posts: 1
Joined: 05 Apr 2014, 19:26

ПРОДАВАМ УЧЕБНИЦИ

Post by zlatgel » 05 Apr 2014, 19:56

1.ЪБОРНИК ЗАДАЧИ ПО ВИСША МАТЕМАТИКА МОДУЛ1 -ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА, АНАЛИТИЧНА ГЕОМЕТРИЯ - Л.ПЕТРОВ И Д.БЕЕВА
2.СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ВИСША МАТЕМАТИКА - МОДУЛ 2 - ДИФЕРЕНЦИАЛНО СМЯТАНЕ НА ФУНКЦИЯ НА ПОВЕЧЕ ПРОМЕНЛИВИ - Л.ПЕТРОВ И Д.БЕЕВА
3.СБОРНИК ПО ВИСША МАТЕМАТИКА - ПЪРВА ЧАСТ
4.СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ВИСША МАТЕМАТИКА - МОДУЛ 1 - Л.ПЕТРОВ И Д.БЕЕВА
5.ДИФЕРЕНЦИАЛНО СМЯТАНЕ НА ФУНКЦИЯ НА ЕДНА ПРОМЕНЛИВА МОДУЛ 2 - СБОРНИК ЗАДАЧИ- Л.ПЕТРОВ И Д.БЕЕВА
6.ИНТЕГРАЛИ - МОДУЛ 3 - СБОРНИК ЗАДАЧИ- Л.ПЕТРОВ И Д.БЕЕВА
7.ОБИКНОВЕНИ И ЧАСТНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ - МОДУЛ 4- СБОРНИК ЗАДАЧИ- Л.ПЕТРОВ И Д.БЕЕВА
8.МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ - КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ - Н.КЕМИЛЕВ
9.МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ - Н.КЕМИЛЕВ И Л.ТАКЕВА
10.ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ I РЪКОВОДСТВО ЗА КУРСОВА РАБОТА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО
11.ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТИХНОЛОГИИ II РЪКОВОДСТВО ЗА КУРСОВА РАБОТА ПО ТЕХНОЛОГИИ В ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА
12.РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВА РАБОТА ПО иНЖЕНЕРИНГ 1 / ПРОИЗВОДСТВЕН ИНЖЕНЕРИНГ/
13.ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ I - РЪКОВОДСТВО ЗА КУРСОВА РАБОТА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО

User avatar
vld
Posts: 147
Joined: 23 Apr 2012, 21:33
Location: СЕКТОР "Г"

Re: ПРОДАВАМ УЧЕБНИЦИ

Post by vld » 07 Apr 2014, 20:01

Аре стига БЕЕЕЕЕЕЕЕ , всеки си прави тема за продаване на учебници !
ЕФ , ЕЕЕО

Post Reply