Продавам учебници

Moderator: Глобални Модератори

Post Reply
lubo.tu
Posts: 7
Joined: 25 Feb 2013, 10:42
Skype: liubocom

Продавам учебници

Post by lubo.tu » 28 Feb 2013, 17:34

1.”Дескриптивна геометрия” - част 1 Н.Узунов , Г.Петров , С.Димитров - 1963г. - 20лв

2.”Дескриптивна геометрия” - част 1 Н.Узунов , Г.Петров , С.Димитров - 1965г. -20лв

3.”Съпротивление на материалите “ Ив.Кисьов - 1970г. -12лв

4.”Съпротивление на материалите “ В.И.Феодосев - 1965г. -22лв

5.”Сборник от задачи съпротивление на материалите “ превод от руски
А.А.Умански , А.М.Афанасиев и др. - 1966г. -18лв

6.”Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика” - част 2 -1966г. -10лв

7.”Сборник от задачи и теореми по диференциално и интегрално смятане
Г.Брадистилов -1965г. -10лв

8.”Сборник задач по теоретической механике” И.В.Мещерский - 1964г. -8лв


9.”Сборник от задачи по висша математика” -част 4 А.Петрова,В.Димова, С.Милушева,
С.Йоакимов,В.Генев. -1979г. -10лв

10.”Технология на машиностроенето” П.Патарински -1973г. -14лв.

11.”Рязане на металите” проф.инж.Стоян Г.попов -1975г. -18лв.

12.”Детали машин – расчет и конструирование” - справочник 1 и 2 част -1968г. -15лв.

13.”Подшипники качения” - справочник -1975г. -20лв.

14.”Двигатели с вътрешно горене” Хр.савов -1971г. -20лв

15.”Курсовое проектирование грузоподъемньiх машин” Н.Ф.Руденко , М.П.Александров ,
А.Г.Льiсяков -1971г. -15лв.

16.”Расчетьi крановьiх механизмов и их деталей” ВНИИПТМАШ -1971г. -15лв

17.”Строительньiе машиньi” Гальперин ,Домбровский -1971г. -15лв.

18.”Основи на товароподемните машини” В.Дивизиев -1986г. -25лв.

19.”Ръководство за курсово проектиране по товароподемни машини” И.Коларов , М.Проданов , П.Караиванов -1978г. -25лв.
20.”Наръчник по хладилна техника” Е.А.Хаджипетров , Т.С.Гачилов , Т.Т.Тодоров и др.
-1970г. -25лв.

21.”Топлопренасяне” Велислав Иванов -1969г. -22лв.

22.”Хладилна техника” Тенчо Тодоров -1969г. -24лв.

23.”Кондензационни уредби” К.Шушулов -1973г. -10лв.

24.”Помпи, компресори ,вентилатори” проф.инж.Васил Геров -1969г. -30лв.

25.”Топлосилови централи и топлинни мрежи” Симеон Батов -1965г. -28лв.

26.”Струйни елементи и системи” Й.Беззов,В.Градецки,Г.Цветков и др. -1976г. -30лв
.
27.”Автоматично регулиране на топлинни процеси” Г.Мумджиян -1970г. -12лв.

28.”Промишлени топлинни уредби” Т.Тодоров -1971г. -5лв.

29.”Основьi пневмоавтоматики” Дмитриев , Градецкий -1973г. -10лв

30.”Судовьie системьi и трубопроводьi” Овчинников -1983г. - 3лв.

31.”Режим на потребление на топлина и регулиране в топлофикационните
системи
” Н.Николов -1979г. -3лв.

32.”Струйньiе апаратьi” Соколов , Зингер -1960г. -7лв.

33.”Гидравлические машиньi и холоднильньie установки” Калинушкин -1973г. -8лв.

34.”Сборник задачи и ръководство за лабораторни упражнения по хидравлика -1963г -8лв.
и хидравлични машини
” В.Маджирски,Е.Чимов, К.Кузов.
35.”Гидравлика и гидравлические машиньi” Юшкин -1974г. -8лв.

36.”Спомагателни топлоенергийни съоръжения” К.Шушулов -1984г. -12лв.

37.”Техническа термодинамика в примери и задачи” Т.Цеков -1965г. -7лв.

38.”Студентски записки по физика за ВМЕИ” А.Гюров , Хр.Попов ,Л.Бончев -1968г. -5лв.

39.”Теоретична електротехника” 1 и 2 част С.Фархи и Папазов -1987г. -10лв.

40.”Решени примери – Теоретична електротехника” 1 и 2 част проф. С.Фархи -1989г. -30лв.

41.”Електронни аналогови измервателни уреди ” Иван Станчов -1989г. -15л в.

42.”Импулсни схеми и устройства” 1 част М.Димитров, И.Ванков -1989г. -20лв.

43.”Импулсна техника” Б.Боровски -1975г. -5лв.

44.”Електрически машини” част 2 А.Ангелов , Д.Димитров -1988г. -10лв.

45.”Теория на електронните схеми” Й.Боянов , Е.Шойкова -1989г. -15лв.

46.”Ръководство за решаване на задачи по теоретична електротехника с използване на
изчислителна техника
” колектив -1985г. - 12лв.

47.”Ръководство по електронни цифрови устройства и системи” колектив -1989г. -15лв.

48.”Лабораторни упражнения по електрически измервания” колектив -1990г. -5лв.

49.”Лабораторни упражнения по автоматични измервателни уреди аналогови” -1987г. -7лв.

50.”Електрически измервания” под редакцията на А.Балтаджиев -1977г. -8лв.

51.”Усилватели и импулсни устройства” В.Василев -1989г. -10лв.

52.”Надеждност на средствата за измерване” В.Филев -1990г. -8лв
.
53.”Ръководство по цифрови и логически схеми” А.Попов , С.Каракехайов,
Б.Трайков -1988г. -12лв.

54.”Ръководство за лабораторни упражнения по цифрови измервателни уреди
доц.к.т.н. Жечо Ив.Костов -1988г.- 5лв.

55.”Правилник по Безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби
и съоръжени
” (Д-01-008 и др.документи) -1997г - 3лв.

56.”Ръководство за лабораторни упражнения по електронни аналогови системи” -1969г. - 5лв.

57.”Осветителни и силови електрически инсталации в селското стопанство
К.Богатев -1963г. -15лвSkype : liubo.com

lubo.tu
Posts: 7
Joined: 25 Feb 2013, 10:42
Skype: liubocom

Re: Продавам учебници

Post by lubo.tu » 26 Jul 2013, 12:53

Продадени са :
39.”Теоретична електротехника” 1 и 2 част С.Фархи и Папазов -1987г.
23.”Кондензационни уредби” К.Шушулов -1973г.
36.”Спомагателни топлоенергийни съоръжения” К.Шушулов -1984г.

lubo.tu
Posts: 7
Joined: 25 Feb 2013, 10:42
Skype: liubocom

Re: Продавам учебници

Post by lubo.tu » 01 Sep 2014, 15:15

Продадени още на Хр.Попов сборниците.

lubo.tu
Posts: 7
Joined: 25 Feb 2013, 10:42
Skype: liubocom

Re: Продавам учебници

Post by lubo.tu » 03 Apr 2015, 12:24

...

lubo.tu
Posts: 7
Joined: 25 Feb 2013, 10:42
Skype: liubocom

Re: Продавам учебници

Post by lubo.tu » 03 Apr 2015, 12:31

lubo.tu wrote:1.”Дескриптивна геометрия” - част 1 Н.Узунов , Г.Петров , С.Димитров - 1963г. - 10лв

2.”Дескриптивна геометрия” - част 1 Н.Узунов , Г.Петров , С.Димитров - 1965г. -10лв

3.”Съпротивление на материалите “ Ив.Кисьов - 1970г. -7лв

4.”Съпротивление на материалите “ В.И.Феодосев - 1965г. -10лв

5.”Сборник от задачи съпротивление на материалите “ превод от руски
А.А.Умански , А.М.Афанасиев и др. - 1966г. -8лв

6.”Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика” - част 2 -1966г. -5лв

7.”Сборник от задачи и теореми по диференциално и интегрално смятане
Г.Брадистилов -1965г. -5лв

8.”Сборник задач по теоретической механике” И.В.Мещерский - 1964г. -5лв


9.”Сборник от задачи по висша математика” -част 4 А.Петрова,В.Димова, С.Милушева,
С.Йоакимов,В.Генев. -1979г. -5лв

10.”Технология на машиностроенето” П.Патарински -1973г. -8лв.

11.”Рязане на металите” проф.инж.Стоян Г.попов -1975г. -8лв.

12.”Детали машин – расчет и конструирование” - справочник 1 и 2 част -1968г. -7лв.

13.”Подшипники качения” - справочник -1975г. -10лв.

14.”Двигатели с вътрешно горене” Хр.савов -1971г. -10лв

15.”Курсовое проектирование грузоподъемньiх машин” Н.Ф.Руденко , М.П.Александров ,
А.Г.Льiсяков -1971г. -7лв.

16.”Расчетьi крановьiх механизмов и их деталей” ВНИИПТМАШ -1971г. -7лв

17.”Строительньiе машиньi” Гальперин ,Домбровский -1971г. -7лв.

18.”Основи на товароподемните машини” В.Дивизиев -1986г. -12лв.

19.”Ръководство за курсово проектиране по товароподемни машини” И.Коларов , М.Проданов , П.Караиванов -1978г. - 12лв.
20.”Наръчник по хладилна техника” Е.А.Хаджипетров , Т.С.Гачилов , Т.Т.Тодоров и др.
-1970г. -12лв.

21.”Топлопренасяне” Велислав Иванов -1969г. -12лв.

22.”Хладилна техника” Тенчо Тодоров -1969г. -15лв.

23.”Кондензационни уредби” К.Шушулов -1973г. -5лв.

24.”Помпи, компресори ,вентилатори” проф.инж.Васил Геров -1969г. - 10лв.

25.”Топлосилови централи и топлинни мрежи” Симеон Батов -1965г. -15лв.

26.”Струйни елементи и системи” Й.Беззов,В.Градецки,Г.Цветков и др. -1976г. -15лв
.
27.”Автоматично регулиране на топлинни процеси” Г.Мумджиян -1970г. -5лв.

28.”Промишлени топлинни уредби” Т.Тодоров -1971г. -5лв.

29.”Основьi пневмоавтоматики” Дмитриев , Градецкий -1973г. -5лв

30.”Судовьie системьi и трубопроводьi” Овчинников -1983г. - 3лв.

31.”Режим на потребление на топлина и регулиране в топлофикационните
системи
” Н.Николов -1979г. -3лв.

32.”Струйньiе апаратьi” Соколов , Зингер -1960г. -5лв.

33.”Гидравлические машиньi и холоднильньie установки” Калинушкин -1973г. -5лв.

34.”Сборник задачи и ръководство за лабораторни упражнения по хидравлика -1963г -5лв.
и хидравлични машини
” В.Маджирски,Е.Чимов, К.Кузов.
35.”Гидравлика и гидравлические машиньi” Юшкин -1974г. -5лв.

36.”Спомагателни топлоенергийни съоръжения” К.Шушулов -1984г. -7лв.

37.”Техническа термодинамика в примери и задачи” Т.Цеков -1965г. -5лв.

38.”Студентски записки по физика за ВМЕИ” А.Гюров , Хр.Попов ,Л.Бончев -1968г. -3лв.

39.”Теоретична електротехника” 1 и 2 част С.Фархи и Папазов -1987г. -5лв.

40.”Решени примери – Теоретична електротехника” 1 и 2 част проф. С.Фархи -1989г. -10лв.

41.”Електронни аналогови измервателни уреди ” Иван Станчов -1989г. -7л в.

42.”Импулсни схеми и устройства” 1 част М.Димитров, И.Ванков -1989г. -10лв.

43.”Импулсна техника” Б.Боровски -1975г. -5лв.

44.”Електрически машини” част 2 А.Ангелов , Д.Димитров -1988г. -5лв.

45.”Теория на електронните схеми” Й.Боянов , Е.Шойкова -1989г. -7лв.

46.”Ръководство за решаване на задачи по теоретична електротехника с използване на
изчислителна техника
” колектив -1985г. - 5лв.

47.”Ръководство по електронни цифрови устройства и системи” колектив -1989г. -7лв.

48.”Лабораторни упражнения по електрически измервания” колектив -1990г. -5лв.

49.”Лабораторни упражнения по автоматични измервателни уреди аналогови” -1987г. -5лв.

50.”Електрически измервания” под редакцията на А.Балтаджиев -1977г. -5лв.

51.”Усилватели и импулсни устройства” В.Василев -1989г. -5лв.

52.”Надеждност на средствата за измерване” В.Филев -1990г. -5лв
.
53.”Ръководство по цифрови и логически схеми” А.Попов , С.Каракехайов,
Б.Трайков -1988г. -7лв.

54.”Ръководство за лабораторни упражнения по цифрови измервателни уреди
доц.к.т.н. Жечо Ив.Костов -1988г.- 3лв.

55.”Правилник по Безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби
и съоръжени
” (Д-01-008 и др.документи) -1997г - 3лв.

56.”Ръководство за лабораторни упражнения по електронни аналогови системи” -1969г. - 5лв.

57.”Осветителни и силови електрически инсталации в селското стопанство
К.Богатев -1963г. -7лвSkype : liubo.com

lubo.tu
Posts: 7
Joined: 25 Feb 2013, 10:42
Skype: liubocom

Re: Продавам учебници

Post by lubo.tu » 03 Apr 2015, 12:32

Нови по-ниски цени.

lubo.tu
Posts: 7
Joined: 25 Feb 2013, 10:42
Skype: liubocom

Re: Продавам учебници

Post by lubo.tu » 20 May 2016, 11:29

Останали:
1.”Дескриптивна геометрия” - част 1 Н.Узунов , Г.Петров , С.Димитров - 1963г. - 10лв

2.”Дескриптивна геометрия” - част 1 Н.Узунов , Г.Петров , С.Димитров - 1965г. -10лв

3.”Съпротивление на материалите “ Ив.Кисьов - 1970г. -7лв

4.”Съпротивление на материалите “ В.И.Феодосев - 1965г. -10лв

5.”Сборник от задачи съпротивление на материалите “ превод от руски
А.А.Умански , А.М.Афанасиев и др. - 1966г. -8лв

8.”Сборник задач по теоретической механике” И.В.Мещерский - 1964г. -5лв10.”Технология на машиностроенето” П.Патарински -1973г. -8лв.

11.”Рязане на металите” проф.инж.Стоян Г.попов -1975г. -8лв.

12.”Детали машин – расчет и конструирование” - справочник 1 и 2 част -1968г. -7лв.

13.”Подшипники качения” - справочник -1975г. -10лв.

14.”Двигатели с вътрешно горене” Хр.Савов -1971г. -10лв

15.”Курсовое проектирование грузоподъемньiх машин” Н.Ф.Руденко , М.П.Александров ,
А.Г.Льiсяков -1971г. -7лв.

16.”Расчетьi крановьiх механизмов и их деталей” ВНИИПТМАШ -1971г. -7лв

17.”Строительньiе машиньi” Гальперин ,Домбровский -1971г. -7лв.

18.”Основи на товароподемните машини” В.Дивизиев -1986г. -12лв.

19.”Ръководство за курсово проектиране по товароподемни машини” И.Коларов , М.Проданов , П.Караиванов -1978г. - 12лв.
20.”Наръчник по хладилна техника” Е.А.Хаджипетров , Т.С.Гачилов , Т.Т.Тодоров и др.
-1970г. -12лв.

21.”Топлопренасяне” Велислав Иванов -1969г. -12лв.

22.”Хладилна техника” Тенчо Тодоров -1969г. -15лв.24.”Помпи, компресори ,вентилатори” проф.инж.Васил Геров -1969г. - 10лв.


26.”Струйни елементи и системи” Й.Беззов,В.Градецки,Г.Цветков и др. -1976г. -15лв
.
27.”Автоматично регулиране на топлинни процеси” Г.Мумджиян -1970г. -5лв.

28.”Промишлени топлинни уредби” Т.Тодоров -1971г. -5лв.

29.”Основьi пневмоавтоматики” Дмитриев , Градецкий -1973г. -5лв

30.”Судовьie системьi и трубопроводьi” Овчинников -1983г. - 3лв.

31.”Режим на потребление на топлина и регулиране в топлофикационните
системи” Н.Николов -1979г. -3лв.

32.”Струйньiе апаратьi” Соколов , Зингер -1960г. -5лв.

33.”Гидравлические машиньi и холоднильньie установки” Калинушкин -1973г. -5лв.

34.”Сборник задачи и ръководство за лабораторни упражнения по хидравлика -1963г -5лв.
и хидравлични машини” В.Маджирски,Е.Чимов, К.Кузов.
35.”Гидравлика и гидравлические машиньi” Юшкин -1974г. -5лв.37.”Техническа термодинамика в примери и задачи” Т.Цеков -1965г. -5лв.

38.”Студентски записки по физика за ВМЕИ” А.Гюров , Хр.Попов ,Л.Бончев -1968г. -3лв.40.”Решени примери – Теоретична електротехника” 1 и 2 част проф. С.Фархи -1989г. -10лв.

41.”Електронни аналогови измервателни уреди ” Иван Станчов -1989г. -7л в.

42.”Импулсни схеми и устройства” 1 част М.Димитров, И.Ванков -1989г. -10лв.

43.”Импулсна техника” Б.Боровски -1975г. -5лв.

44.”Електрически машини” част 2 А.Ангелов , Д.Димитров -1988г. -5лв.

45.”Теория на електронните схеми” Й.Боянов , Е.Шойкова -1989г. -7лв.

46.”Ръководство за решаване на задачи по теоретична електротехника с използване на
изчислителна техника” колектив -1985г. - 5лв.

47.”Ръководство по електронни цифрови устройства и системи” колектив -1989г. -7лв.

48.”Лабораторни упражнения по електрически измервания” колектив -1990г. -5лв.

49.”Лабораторни упражнения по автоматични измервателни уреди аналогови” -1987г. -5лв.

50.”Електрически измервания” под редакцията на А.Балтаджиев -1977г. -5лв.

51.”Усилватели и импулсни устройства” В.Василев -1989г. -5лв.

52.”Надеждност на средствата за измерване” В.Филев -1990г. -5лв
.
53.”Ръководство по цифрови и логически схеми” А.Попов , С.Каракехайов,
Б.Трайков -1988г. -7лв.

54.”Ръководство за лабораторни упражнения по цифрови измервателни уреди”
доц.к.т.н. Жечо Ив.Костов -1988г.- 3лв.

55.”Правилник по Безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби
и съоръжени ” (Д-01-008 и др.документи) -1997г - 3лв.

56.”Ръководство за лабораторни упражнения по електронни аналогови системи” -1969г. - 5лв.

57.”Осветителни и силови електрически инсталации в селското стопанство”
К.Богатев -1963г. -7лв

Post Reply