Академичен съвет на ТУ-София

В този форум се обсъждат: заседанията на АС, решения на АС, образователната и научната политика на ТУ, отчети за дейността на ТУ, бюджет на ТУ, ПУиД на ТУ, избори за членове на АС и избори за Ректор. Форумът е недостъпен извън академичната мрежа на ТУ-София.
You do not have the required permissions to view or read topics within this forum.

Login  •  Register

 
This category has no forums.