Search found 3 matches

by TU_student
13 Jul 2014, 11:24
Forum: Факултети и специалности
Topic: Преместване
Replies: 2
Views: 10933

Re: Преместване

РАЗДЕЛ 3 Прехвърляне на студенти от една специалност в друга в ТУ – София, от друго висше училище в ТУ – София и обратно Чл. 22. Прехвърляне на студенти се допуска, ако в приемащата спе- циалност има незаети (свободни) места по държавна поръчка. Това ог- раничение не се отнася за курсове и специално...
by TU_student
13 Jul 2014, 11:24
Forum: Факултети и специалности
Topic: Прехвърляне от друг университет
Replies: 2
Views: 13294

Re: Прехвърляне от друг университет

РАЗДЕЛ 3 Прехвърляне на студенти от една специалност в друга в ТУ – София, от друго висше училище в ТУ – София и обратно Чл. 22. Прехвърляне на студенти се допуска, ако в приемащата спе- циалност има незаети (свободни) места по държавна поръчка. Това ог- раничение не се отнася за курсове и специално...
by TU_student
13 Jul 2014, 11:22
Forum: Факултети и специалности
Topic: Преместване от ФАИО към АТТ
Replies: 5
Views: 12384

Re: Преместване от ФАИО към АТТ

РАЗДЕЛ 3 Прехвърляне на студенти от една специалност в друга в ТУ – София, от друго висше училище в ТУ – София и обратно Чл. 22. Прехвърляне на студенти се допуска, ако в приемащата спе- циалност има незаети (свободни) места по държавна поръчка. Това ог- раничение не се отнася за курсове и специално...