Search found 15 matches

by fenomena
21 Sep 2013, 22:06
Forum: Бакалаври
Topic: Откриване
Replies: 9
Views: 3436

Re: Откриване

10:00
by fenomena
15 Sep 2013, 19:50
Forum: Студентски общежития и столове
Topic: В деня на настаняването?
Replies: 16
Views: 5835

Re: В деня на настаняването?

На входящия номер не пише от колко започва настаняването :)
by fenomena
14 Sep 2013, 20:53
Forum: Студентски общежития и столове
Topic: В деня на настаняването?
Replies: 16
Views: 5835

Re: В деня на настаняването?

А настаняването от колко до колко става?
by fenomena
25 Jul 2013, 01:12
Forum: Кандидат-студенти
Topic: КСИ 2-Класиране?
Replies: 44
Views: 11223

Re: КСИ 2-Класиране?

Миналата година пред канцеларията на ФКСУ една от служителките в канцеларията преглеждаше документите на новоприетите, още докато ги попълваха, и самата тя попълваше по някоя и друга бумага, та да става по-бързо и по-лесно. Сумарно с попълването, чакането на опашка, окончателното дописване вътре в ...
by fenomena
24 Jul 2013, 16:38
Forum: Семестриални такси
Topic: Искам си парите
Replies: 1
Views: 10851

Re: Искам си парите

(2) Приетите и окончателно записани студенти, в случай че се откажат по собствено желание, могат да получат внесената от тях такса за първия семестър, но не по-късно от 31 юли 2013 г., след подаване на писмена молба до ректора на ТУ – София и връщане на всички издадени от ТУ – София оригинални докум...
by fenomena
01 Jul 2013, 16:14
Forum: Свободно време
Topic: Бал
Replies: 8
Views: 3987

Re: Бал

Технически университет - София Достигнати минимални балове след втори етап на класиране за учебната 2012/2013 г. Достигнати минимални балове Специалности Бакалавър и магистър 1 Автоматика, информационна и управляваща 17.92 2 Електротехника 20.68 3 Електроенергетика и електрообзавеждане 19.58 4 Топло...
by fenomena
30 Jun 2013, 18:44
Forum: Кандидат-студенти
Topic: Приемане?!
Replies: 1
Views: 1297

Re: Приемане?!

Чл. 15. (1) Окончателното записване на новоприетите студенти става само на основание на заповед на ректора. (2) Студентите се записват по специалности в съответния факултет (Приложение 5), като представят: 1. Диплома – оригинал за завършено средно образование, която се съхранява във факултетната кан...
by fenomena
26 Jun 2013, 12:45
Forum: Кандидат-студенти
Topic: Дати за записване и изпити
Replies: 11
Views: 2747

Re: Дати за записване и изпити

"(1) Документите за кандидатстване са: – заявление за кандидатстване до ректора с кодовете на специалностите, приложено в Справочника за кандидат-студенти 2013 г. и в страницата на ТУ – София в Интернет на адрес: http://www.priem.tu-sofia.bg; – оригинал на дипломата за завършено средно образование ...
by fenomena
25 Apr 2013, 11:31
Forum: Кандидат-студенти
Topic: Балообразуване въпрос?
Replies: 6
Views: 2777

Re: Балообразуване въпрос?

Задължително се взимат оценките по математика и физика от дипломата.
by fenomena
20 Apr 2013, 18:50
Forum: Свободно време
Topic: Предварителен изпит на 20 април 2013г.
Replies: 19
Views: 4778

Re: Предварителен изпит на 20 април 2013г.

Някой би ли ми отговорил на въпроса, дали ще се приеме за верен отговор, ако напиша 0, (1;+∞) или -4 вместо а=0, x∈ (1;∞ ) или х=-4.
P.S. задача 22., 23. и 24.